Μελέτες κατασκευές συντηρήσεις κήπων

Αναλαμβάνουμε τη κατασκευή και τη διαμόρφωση του κήπου σας, μετά την κατασκευή και εφόσον το επιθυμεί ο πελάτης αναλαμβάνουμε και την συντήρηση του κήπου. Επίσης αναλαμβάνουμε και την συντήρηση των ήδη διαμορφωμένων κήπων.

Αυτόματο πότισμα

Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση του αυτόματου ποτίσματος, την επέκταση και βελτίωση των υπάρχοντων δικτύων, καθως και την συντήρηση του.

Διαμόρφωση βεράντας

Καθαρισμούς οικοπέδων, κοπή χόρτων, κλάδεμα